Prikladame vyplnené tlačivo

Ďakujeme všetkým, ktorí pomôžu.

Financie budú využité na zlepšenie paintballového ihriska.