Paintballový klub Zohor, oz.

Paintballový klub Zohor bol založený dňa 05.04.2007 a je zapísaný v registri občianských združení na Ministerstve vnútra SR.

Cieľom Paintballového klubu je rozvoj športových a oddychových aktivít pre jeho členov, ako aj pre iných záujemcov práve tohto športu.

Chceme vytvoriť priestor na rozšírenie športovej aktivity v Zohore. Poskytovať obyvateľom Zohora a okolia väčšie možnosti využívania voľného času a to prostredníctvom rôznych podujatí, súťaži a samostatného využívania paintballového ihriska.

Paintball – športová disciplína

  • Má presné, medzinárodne uznávané pravidlá, ktoré nie sú v rozpore so žiadnymi morálnymi alebo etickými normami demokratických štátov.
  • Jeho zmyslom je dosiahnutie športového víťazstva, a to s vylúčením fyzického násilia.
  • Rozvíja kondíciu, obratnosť, postreh a schopnosť tímovej spolupráce.
  • Paintball je okrem iného, na rozdiel od iných športov, veľmi bezpečným športom, pri dodržiavaní jednoduchých bezpečnostných pravidiel nemôže prichádzať k zraneniam a k žiadnym úrazom spôsobených zásahom značkovacou guličkou.